Stavomodul s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší vaši stavbu

Základové izolační tvarovky TERMO

Podrobněji na webových stránkách www.zakladovadeskadomu.cz

Izolační základové tvarovky TERMO (3 v 1), nahrazují v jednom kroku:

1. běžně užívané betonové tvarovky
2. bednění podkladního betonu
3. tepelnou izolaci základového soklu kvalitním XPS

Cena bednění závisí na velikosti objektu, potřebném průřezu tvarovky, zvoleném materiálovém provedení, počtu venkovních rohů a tloušťce izolantu venkovní stěny.

Vyrábíme tvarovky základových soklů TERMO:

Základová izolační tvarovka TERMO (foto 1)
Základová izolační tvarovka TERMO (foto 2)

Základová izolační tvarovka TERMO

Základová tvarovka TERMO je tvořena vnější stěnou z kvalitního extrudovaného polystyrénu, (ne z více nasákavého perimetru či soklové desky), požadované tloušťky betonového jádra a vnitřní stěnou z tuhého deskového polystyrénu. Obě stěny jsou vzájemně spojeny ocelovými pozinkovanými tyčemi s maticemi. Vnitřní stěna tvarovky je snížena o projektem požadovanou tloušťku podkladního betonu "desky" (obvykle o 100 až 150 mm), která umožňuje potřebné přetažení betonářské sítě na základový pás. Tato navýšená část je opatřena plastovým kotevním hřebem ve venkovní stěně.

 • Délka tvarovky ... základní a rohová tvarovka délky 1250 mm (1220 mm obvodu), doplňkové tvarovky 720 mm a dle potřeby
 • Výška tvarovky venkovní stěna (XPS) ... 600 mm, vnitřní stěna (EPS) ... obvykle 450 až 500 mm doplňkové tvarovky 720 mm a dle potřeby
  Pokud je potřeba větší výšky tvarovky, například u obnaženého základu v patě svahu, doplní se tvarovka Termo o spodní tvarovku se stejně vysokými stěnami o výšce 500 mm nebo 300 mm.
 • Tloušťka stěn ... venkovní stěna (XPS) ... 60, 80, 100 a 120 mm, vnitřní stěna (EPS) ... vždy 60 mm
  Při požadavku větších tlouštěk venkovních stěn jsou uložené tvarovky TERMO doplněny druhou vrstvou izolantu, která překrývá spáry mezi tvarovkami. Využívá se v těchto případech tloušťka XPS 80 nebo 100 mm, se zafrézovanými podložkami.
 • Tloušťka betonového jádra (šířka mezi venkovní a vnitřní stěnou tvarovky):
  pro dřevostavby ... obvykle 200, 250 a 300 mm
  pro zděné stavby ... obvykle 300, 330, 360 a 380 mm

Poznámka:
Tvarovky TERMO s venkovní stěnou o tloušťce 80 mm (a větší) mají plastové kotevní podložky zafrézovány, což snižuje následně tloušťku vyrovnávací stěrky soklu při provádění povrchové úpravy základového sokl.

Příčné řezy soklů s tvarovkou TERMO (foto 1)
Příčné řezy soklů s tvarovkou TERMO (foto 2)

Příčné řezy soklů s tvarovkou TERMO

Řešení vnitřních základů

Vnitřní základy nevyžadují tepelnou izolaci. Proto je hospodárné provádět tyto vnitřní základové pásy buď deskami OSB, které je možno bez řezání po sobě posouvat (a následně využít i při další výstavbě) nebo v případě malého množství vnitřními polystyrénovými tvarovkami, kde obě stěny (o shodné výšce) jsou provedeny z vnitřních stěn obvodových tvarovek TERMO.
Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.zakladovadeskadomu.cz

Řešení hydroizolací

Použití izolačních materiálů v tvarovkách TERMO nepředstavuje žádný technický problém nebo složitost řešení při následném provedení hydroizolací (izolací proti radonu). Popis problematiky najdete na webových stránkách www.zakladovadeskadomu.cz v části "Nejčastější dotazy", odstavec "K otázce hydroizolací...".

V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140