STAVOMODUL s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší Vaši stavbu

Věncovky – "krabicové" tvarovky

Podrobněji na webových stránkách www.vencovky.cz

  funkce věnců – obecně

Věnce ve stavbě plní funkci železobetonového trámu, který ztužuje celý objekt, roznáší zatížení od stropní konstrukce a od konstrukce zastřešení (krovu). Aby tuto funkci mohl věnec zdárně plnit, měl by být celistvý, řádně vyztužen, s maximálním průřezem nosného železobetonového jádra věnce, s potřebnou tepelnou izolací do venkovního prostoru k zamezení tepelných mostů.

Vyrábíme věncovky

odrazka pro použití na všechny druhy a tloušťky zdiva (keramické, pórobetonové a sendvičové)
odrazka pro novostavby i rekonstrukce
odrazka pro obvodové a vnitřní nosné zdivo
odrazka zateplené a nezateplené
odrazka v požadovaném rozměrovém a materiálovém provedení, které potřebujete
odrazka jako jednoduchou stavebnici (bednění a zateplení v jednom pracovním kroku)
odrazka pro snadnou montáž bez potřeby odborných pracovníků (vhodné i pro svépomocné stavebníky)
odrazka pro lepší statické a tepelně izolační vlastnosti než při použití běžných věncových prvků
    (větší železobetonový průřez věnce, použití kvalitních izolačních materiálů)
odrazka pro zrychlení montáže
odrazka pro celkově nižší náklady na provádění věnců

Celistvé ("krabicové") věncovky – komfortní provedení

  zateplené (TERMO X, TERMO H, TERMO E)
  nezateplené (MODUL, TERMO X – bez izolační vložky)

zateplené "krabicové" tvarovky

Termo x

Tvarovka je určena pro obvodové zdivo tenčích obvodových zdí od 200 mm, s izolační vložkou celého do tloušťky do 500 mm.

Je tvořena vnější i vnitřní (tl. 40 mm) tepelně-izolační stěnou z extrudovaného polystyrénu s vaflovou strukturou povrchu. Pro zlepšení tepelně-izolačních vlastností je k vnější stěně připevněna izolační vložka z tuhého fasádního polystyrénu EPS F100. Obě stěny věncovky jsou vzájemně spojeny ocelovými pozinkovanými závitovými tyčemi – sponkami a speciálními spojovacími prvky, délka tvarovky ... 1000 mm, obvyklá výška ... 250 mm, (případně jiných výšek, podle dohody).

Věncovky krabicové (foto 01) Věncovky krabicové (foto 02)

Termo h

Tvarovka je určena pro obvodové zdivo novostaveb tloušťky od 300 mm do 500 mm.
Je tvořena vnější (tl. 60 až 200 mm) tepelně-izolační stěnou z tuhého fasádního polystyrénu a vnitřní stěnou z dřevocementové – heraklitové desky (tl. 25 mm). Obě stěny jsou vzájemně spojeny ocelovými pozinkovanými závitovými tyčemi – sponkami a speciálními spojovacími prvky, délka tvarovky ... 1000 mm, obvyklá výška ... 250 mm, (případně jiných výšek, podle dohody).

Věncovky krabicové (foto 03) Věncovky krabicové (foto 04)

Termo e

Tvarovka je určena pro obvodové zdivo novostaveb tloušťky do 500 mm a pro rekonstrukce (s větší tloušťkou zdiva).
Je tvořena vnější (tl. 60 až 200 mm) i vnitřní (tl. 60 mm) tepelně-izolační stěnou z tuhého fasádního polystyrénu (EPS F100). Obě stěny jsou vzájemně spojeny ocelovými pozinkovanými závitovými tyčemi – sponkami a speciálními spojovacími prvky, délka tvarovky ... 1000 mm, obvyklá výška ... 250 mm, (případně jiných výšek, podle dohody).

Věncovky krabicové (foto 05) Věncovky krabicové (foto 06)

nezateplené "krabicové" tvarovky

Modul

Tvarovka je určena pro vnitřní nosné zdivo tloušťky 200 až 300 mm, (případně i 175 mm) nebo pro obvodové zdivo, které bude následně opatřeno kontaktním zateplovacím systémem.
Je tvořena vnější a vnitřní stěnou z dřevocementové – heraklitové desky (tl. 25 mm). Obě stěny jsou vzájemně spojeny ocelovými pozinkovanými závitovými tyčemi – sponkami a speciálními spojovacími prvky, délka tvarovky ... 1000 mm, obvyklá výška ... 250 mm, (případně jiných výšek, podle dohody).

Věnec Modul (foto 1) Věnec Modul (foto 2)

TERMO X – bez izolační vložky

Tvarovka je velmi vhodná pro vnitřní nosné zdivo tloušťky 200 až 300 mm.
Je tvořena vnější i vnitřní (tl. 40 mm) tepelně-izolační stěnou z extrudovaného polystyrénu s vaflovou strukturou povrchu. Obě stěny věncovky jsou vzájemně spojeny ocelovými pozinkovanými závitovými tyčemi – sponkami a speciálními spojovacími prvky, délka tvarovky ... 1000 mm, obvyklá výška ... 250 mm, (případně jiných výšek, podle dohody).

Věncovky krabicové (foto 07) Věncovky krabicové (foto 08)

Výztuž tvarovek – koše Kari – nahrazují třmínky

Všechny "krabicové" tvarovky věncovek TERMO X, TERMO E, TERMO H a MODUL mohou již z výroby být opatřeny nasunutým košem z ohýbané Kari sítě (obvykle KD 37 nebo KH 20), která plní funkci smykové výztuže (třmínků) a usnadňuje pracné navazování třmínků na stavbě.

Věncovky krabicové (foto 09) Věncovky krabicové (foto 10)

z realizací


Věnce, realizace (foto 01) Věnce, realizace (foto 02)

Věnce, realizace (foto 03) Věnce, realizace (foto 04)

Věnce, realizace (foto 05) Věnce, realizace (foto 06)

Podrobnější informace (porovnání, odpovědi na časté dotazy...) najdete na webových stránkách www.vencovky.cz

V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140


úvodní stránka


© STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz    Nakládání s osobními údaji