Stavomodul s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší vaši stavbu

Věncovky – "krabicové" tvarovky

Podrobněji na webových stránkách www.vencovky.cz

Zakázkově vyrábíme věncovky:

"KRABICOVÉ" celistvé věncovky:

  • zateplené (TERMO X, TERMO H, TERMO E)
  • nezateplené (MODUL, TERMO X – bez izolační vložky)

TYPY "KRABICOVÝCH" VĚNCOVEK (délky 1000 mm a výšky 250 mm):

Zateplené "krabicové" tvarovky

TERMO X

Tvarovka je určena pro obvodové zdivo tenčích obvodových zdí od 200 mm, obě stěny jsou z extrudovaného polystyrénu (XPS) tl. 40 mm, s izolační vložkou (EPS F100) tl. 20 až 120 mm vyhoví pro zateplené zdivou tloušťky až 500 mm.

Věncovky krabicové (foto 1)
Věncovky krabicové (foto 2)

TERMO H

Tvarovka je určena pro obvodové zdivo novostaveb tloušťky od 300 mm do 500 mm.
Je tvořena vnější stěnou (EPS F100) tl. 60 až 120 mm a vnitřní stěnou (z dřevocementové - heraklitové desky) tl. 25 mm.

Věncovky krabicové (foto 3)
Věncovky krabicové (foto 4)

TERMO E

Tvarovka je určena pro obvodové zdivo novostaveb tloušťky od 300 do 500 mm a pro rekonstrukce (s větší tloušťkou zdiva - až 750 mm).
Je tvořena vnější stěnou (EPS F100) tl. 60 až 120 mm a vnitřní stěnou (EPS F100) tl. 60 mm.

Věncovky krabicové (foto 5)
Věncovky krabicové (foto 6)

Nezateplené "krabicové" tvarovky

MODUL

Tvarovka je určena pro vnitřní nosné zdivo tloušťky 200 až 300 mm, (případně i 175 mm) nebo pro obvodové zdivo, které bude následně opatřeno kontaktním zateplovacím systémem. Je tvořena vnější a vnitřní stěnou z dřevocementové - heraklitové desky tl. 25 mm.

Věnec Modul (foto 1)
Věnec Modul (foto 2)

TERMO X – bez izolační vložky

Tvarovka je určena pro obvodové zdivo tloušťky 200 až 300 mm.
Obě stěny jsou z extrudovaného polystyrénu (XPS) tl. 40 mm, bez izolační vložky.

Věncovky krabicové (foto 7)
Věncovky krabicové (foto 8)

Výztuž tvarovek – koše Kari – nahrazují třmínky

Všechny "krabicové" tvarovky věncovek TERMO X, TERMO E, TERMO H a MODUL mohou již z výroby být opatřeny nasunutým košem z ohýbané Kari sítě (obvykle KD 37 nebo KH 20), který plní funkci smykové výztuže - třmínků a usnadňuje pracné navazování třmínků na stavbě.

Věncovky krabicové (foto 9)
Věncovky krabicové (foto 10)

Z realizací

Věncovky dílcové (foto 1)
Věncovky dílcové (foto 2)
Věncovky dílcové (foto 3)
Věncovky dílcové (foto 4)
Věncovky dílcové (foto 5)
Věncovky dílcové (foto 6)

Podrobnější informace (porovnání, odpovědi na časté dotazy...) najdete na webových stránkách www.vencovky.cz

V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140