STAVOMODUL s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší Vaši stavbu

Věncovky ke stropům – jednostranné, (případně s vnitřní nízkou stěnou)

Připravený dílec TERMO sdružuje funkci bednění v úrovni stropní konstrukce a potřebné tepelné izolace.

Vyrábíme izolační jednostranné věncové dílce TERMO – pro Vaše stropy ...

odrazka pro monolitické deskové železobetonové stropy
odrazka pro panelové stropy, (keramické, železobetonové, předpjaté)
odrazka pro skládané stropy, (s keramickými, betonovými či polystyrénovými vložkami)
odrazka pro snadnou montáž bez potřeby odborných pracovníků (vhodné i pro svépomocné stavebníky)
odrazka rychlost montáže, (s lehkými dílci, s jednoduchým dořezáváním a zajištěním)

  TERMO J (s rovnými čely)

Materiál dílce ... extrudovaný polystyrén (XPS, s vaflovou strukturou povrchu), s atypickým prodlouženým pozinkovaným úhelníkem dole a malým typovým úhelníkem s prolisem nahoře
Výška dílce ... 150 mm až 300 mm ... (odpovídá tloušťce stropní konstrukce)
Délka dílce ... 600 mm, s rovnými čely
Tloušťka dílce ... 50, 60, 80, 100 nebo120 mm ... dle tloušťky zdiva a polohy v konstrukci)

Věncovka TERMO J: s rovnými čely (foto 01) Věncovka TERMO J: s rovnými čely (foto 02)

  TERMO JP (prodloužený s polodrážkou v čelech)

Materiál dílce ... extrudovaný polystyrén (XPS, s vaflovou strukturou povrchu), s atypickým prodlouženým pozinkovaným úhelníkem dole a malým typovým úhelníkem s prolisem nahoře
Výška dílce ... 150 mm až 300 mm ... (odpovídá tloušťce stropní konstrukce)
Délka dílce ... 1220 mm ("čistá"), 1250 mm (celková)
Tloušťka dílce ... 50, 60, 80, 100 nebo120 mm ... dle tloušťky zdiva a polohy v konstrukci)

Věncovka TERMO JP: prodloužený s polodrážkou v čelech (foto 01) Věncovka TERMO JP: prodloužený s polodrážkou v čelech (foto 02)

  TERMO JS (s rovným čelem a sníženou vnitřní stěnou, např. pro Spiroll)

Upravený dílec TERMO s vnitřní nízkou stěnou – pro splnění požadavku výrobce k ukládání stropních panelů na roznášecí betonovou mazaninu.

Materiál tvarovky ... extrudovaný polystyrén (XPS, s vaflovou strukturou povrchu), s pozinkovanou závitovou tyčí, spojující stěny a malým typovým úhelníkem s prolisem nahoře
Výška tvarovky ... 200 mm až 300 mm ... (odpovídá tloušťce stropní konstrukce a 50 mm výšky roznášecí betonové mazaniny)
Délka tvarovky ... 1000 mm
Tloušťka venkovní stěny ... 50, 60, 80, 100 nebo120 mm ... dle tloušťky zdiva a polohy v konstrukci)
Vnitřní stěna ... 40 mm (XPS) nebo 25 mm (heraklit)

Věncovka TERMO JS: s rovným čelem a sníženou vnitřní stěnou, např. pro Spiroll (foto 01) Věncovka TERMO JS: s rovným čelem a sníženou vnitřní stěnou, např. pro Spiroll (foto 02)

  Montáž na stavbě

Připravený dílec TERMO se jednoduše osadí k venkovnímu líci zdiva do připravené běžné montážní nízkoexpanzní PUR pěny. Spodní pozinkované úhelníky slouží k pomocnému zajištění konvexními hřebíky (např. do pórobetonových tvárnic nebo vložením hřebů do svislých vypěněných mezer keramických tvarovek). Horní pozinkované úhelníky zajišťují dílec v potřebné poloze zajištěním tenkým vázacím drátem k výztuži stropních nosníků, případně k provizorním montážním dřevěným kolíkům osazených ve spárách panelů.

Montáž na stavbě (foto 01) Montáž na stavbě (foto 02)

Montáž na stavbě (foto 03) Montáž na stavbě (foto 04)

V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140


úvodní stránka


© STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz    Nakládání s osobními údaji