Stavomodul s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší vaši stavbu

Věncovky ke stropům

Připravený dílec TERMO sdružuje funkci bednění v úrovni stropní konstrukce a potřebné tepelné izolace.

Vyrábíme izolační jednostranné věncové dílce TERMO – pro Vaše stropy ...

Věncovky ke stropům:

  • JEDNOSTRANNÉ DÍLCE ... TERMO JP
  • TVAROVKY SE SNÍŽENOU STĚNOU – pro roznášecí betonovou mazaninu ... TERMO JS

TERMO JP (prodloužený s polodrážkou v čelech)

Materiál dílce ... extrudovaný polystyrén (XPS, s vaflovou strukturou povrchu), s atypickým prodlouženým pozinkovaným úhelníkem dole a malým typovým úhelníkem s prolisem nahoře
Výška dílce ... 150 mm až 300 mm ... odpovídá tloušťce stropní konstrukce
Délka dílce ... 1220 mm ("čistá"), 1250 mm (celková)
Tloušťka dílce ... 50, 60, 80, 100 nebo 120 mm ... dle tloušťky zdiva a polohy v konstrukci)

Věncovka TERMO JP: prodloužený s polodrážkou v čelech (foto 1)
Věncovka TERMO JP: prodloužený s polodrážkou v čelech (foto 2)

TERMO JS (s rovným čelem a sníženou vnitřní stěnou, např. pro panely Spiroll)

Upravený dílec TERMO s vnitřní nízkou stěnou – pro splnění požadavku výrobce k ukládání stropních panelů na roznášecí betonovou mazaninu.

Materiál tvarovky ... extrudovaný polystyrén (XPS, s vaflovou strukturou povrchu), s pozinkovanou závitovou tyčí, spojující obě stěny a malým typovým úhelníkem s prolisem nahoře na venkovní stěně
Výška tvarovky ... 200 mm až 300 mm ... (odpovídá součtu tlouštěk vlastní stropní konstrukce a tloušťce 50 mm vyztužené roznášecí betonové mazaniny)
Délka tvarovky ... 1220 mm ("čistá"), 1250 mm (celková)
Tloušťka venkovní stěny ... 50, 60, 80, 100 nebo 120 mm ... dle tloušťky zdiva a polohy v konstrukci
Vnitřní stěna ... 40 mm (XPS)

Věncovka TERMO JS: s rovným čelem a sníženou vnitřní stěnou, např. pro Spiroll (foto 1)
Věncovka TERMO JS: s rovným čelem a sníženou vnitřní stěnou, např. pro Spiroll (foto 2)

Montáž na stavbě

Připravený dílec TERMO se jednoduše osadí k venkovnímu líci zdiva do připravené běžné montážní nízkoexpanzní PUR pěny. Spodní pozinkované úhelníky slouží k pomocnému zajištění konvexními hřebíky (např. do pórobetonových tvárnic nebo vložením hřebů do svislých vypěněných mezer keramických tvarovek). Horní pozinkované úhelníky zajišťují dílec v potřebné poloze zajištěním tenkým vázacím drátem k výztuži stropních nosníků, případně k provizorním montážním dřevěným kolíkům (klínům), osazených ve spárách panelů.

Montáž na stavbě (foto 1)
Montáž na stavbě (foto 2)
Montáž na stavbě (foto 3)
Montáž na stavbě (foto 4)

V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140