STAVOMODUL s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší Vaši stavbu

Překlady obloukové


Vyrábíme věncové obloukové tvarovky – pro Vaše stavby ...

odrazka pro vytvoření oblouků (tvaru a velikosti dle potřeb projektu a stavby)
odrazka pro obvodové zdivo – zateplené tvarovky TERMO
odrazka pro vnitřní zdivo – nezateplené tvarovky MODUL
odrazka s tepelně-izolačními vlastnostmi, (zabraňují tepelným mostům)
odrazka pro snadnou montáž bez potřeby odborných pracovníků (vhodné i pro svépomocné stavebníky)
odrazka rychlost montáže, (s lehkými tvarovkami, s jednoduchým dořezáváním a zajištěním)
odrazka celkově nižší náklady na provádění oblouků

Tvarovka oblouku TERMO

Tvarovka oblouku TERMO - foto 01 Tvarovka oblouku TERMO - foto 02

Tvarovka oblouku MODUL

Tvarovka oblouku MODUL - foto 01 Tvarovka oblouku MODUL - foto 02

  POPIS TVAROVKY

Tvarovka obloukového překladu či průvlaku je zakázkovým výrobkem, který je připraven ve variantě zateplené (TERMO) a nezateplené (MODUL) ve tvaru a velikosti oblouku, který vyžaduje projektové řešení či stavba.

Tvarovky TERMO a MODUL sestávají z venkovní a vnitřní stěny, upravených do tvaru oblouku. Tyto stěny jsou vzájemně spojeny pomocí ocelových pozinkovaných třmenů - závitových tyčí. Další spojení je použitými segmenty ve dně tvarovky, vytvářející potřebný oblouk.

Materiál obloukových tvarovek se volí podle požadavku na konstrukci, nejčastěji z extrudovaného polystyrénu (XPS) nebo z dřevocementových (heraklitových) stěn tl. 25 mm, doplněných spojovacími a kotevními prvky.

  ROZMĚRY VÝROBKU

Délka tvarovky ... dle požadavku, (s možností dělit dlouhé oblouky na jednotlivé části)
Výška tvarovky ... dle požadavku, (výška odpovídá zpravidla násobkům vrstev zdiva á 250 mm - pro snazší osazení na zdivo a jeho obezdění)
Tloušťka tvarovky ... odpovídá tloušťkám zdiva:
TERMO ... pro tloušťky obvodového zdiva, (obvykle 375 až 500 mm)
MODUL ... pro tloušťky vnitřního zdiva, (obvykle 200 až 375 mm)

Obloukový překlad TERMO

Součástí obloukových tvarovek TERMO a MODUL je připravený výztužný koš a pomocnou dřevěnou konstrukcí ke snadnějšímu podepření před betonáží. Výztuž obloukového překladu je tvořen košem z ohýbané Kari sítě a nosnou výztuží z betonářské hřebínkové výztuže R (ocel 10505), dle požadavku statického výpočtu.

Obloukový překlad TERMO - foto 01 Obloukový překlad TERMO - foto 02

  MONTÁŽ NA STAVBĚ

Tvarovka TERMO či MODUL se jednoduše osadí i s připravenou pomocnou dřevěnou konstrukcí, (sloužící ke snadnému podepření), na zdivo. Zajištění tvarovky se provede obezděním a podepřením pomocnou dřevěnou konstrukcí. Po kontrole betonářské výztuže je možno přistoupit k postupné betonáži tvarovky ztraceného bednění.

Montáž na stavbě: Obloukový překlad TERMO - foto 01 Montáž na stavbě: Obloukový překlad TERMO - foto 02

V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140


úvodní stránka


© STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz    Nakládání s osobními údaji