Stavomodul s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší vaši stavbu

Překlady obloukové

Vyrábíme věncové obloukové tvarovky – pro Vaše stavby ...

  • pro vytvoření oblouků (tvaru a velikosti dle potřeb projektu a stavby)
  • pro obvodové zdivo – zateplené tvarovky TERMO
  • pro vnitřní zdivo – nezateplené tvarovky MODUL
  • s tepelně-izolačními vlastnostmi, (zabraňují tepelným mostům)
  • pro snadnou montáž bez potřeby odborných pracovníků (vhodné i pro svépomocné stavebníky)
  • rychlost montáže, (s lehkými tvarovkami, s jednoduchým dořezáváním a zajištěním)
  • celkově nižší náklady na provádění oblouků

Tvarovka oblouku TERMO

Tvarovka oblouku TERMO (foto 1)
Tvarovka oblouku TERMO (foto 2)

Tvarovka oblouku MODUL

Tvarovka oblouku MODUL (foto 1)
Tvarovka oblouku MODUL (foto 2)
  • POPIS TVAROVKY

Tvarovka obloukového překladu či průvlaku je zakázkovým výrobkem, který je připraven ve variantě zateplené (TERMO) a nezateplené (MODUL) ve tvaru a velikosti oblouku, který vyžaduje projektové řešení či stavba.

Tvarovky TERMO a MODUL sestávají z venkovní a vnitřní stěny, upravených do tvaru oblouku. Tyto stěny jsou vzájemně spojeny pomocí ocelových pozinkovaných třmenů - závitových tyčí. Další spojení je použitými segmenty ve dně tvarovky, vytvářející potřebný oblouk.

Materiál obloukových tvarovek se volí podle požadavku na konstrukci, nejčastěji z extrudovaného polystyrénu (XPS) nebo z dřevocementových (heraklitových) stěn tl. 25 mm, doplněných spojovacími a kotevními prvky.

  • ROZMĚRY VÝROBKU

Délka tvarovky ... dle požadavku, (s možností dělit dlouhé oblouky na jednotlivé části)
Výška tvarovky ... dle požadavku, (výška odpovídá zpravidla násobkům vrstev zdiva á 250 mm - pro snazší osazení na zdivo a jeho obezdění)
Tloušťka tvarovky ... odpovídá tloušťkám zdiva:
TERMO ... pro tloušťky obvodového zdiva, (obvykle 375 až 500 mm)
MODUL ... pro tloušťky vnitřního zdiva, (obvykle 200 až 375 mm)

Obloukový překlad TERMO

Součástí obloukových tvarovek TERMO a MODUL je připravený výztužný koš Kari a pomocná dřevěná konstrukce ke snadnějšímu podepření před betonáží. Výztuž obloukového překladu je tvořena košem z ohýbané Kari sítě (součást dodávky) a nosné podélné výztuže z betonářské hřebínkové výztuže, Betonářská výztuž není součástí dodávky, protože její návrh vyžaduje statický výpočet.

Obloukový překlad TERMO (foto 1)
Obloukový překlad TERMO (foto 2)
  • MONTÁŽ NA STAVBĚ

Tvarovka TERMO či MODUL se jednoduše osadí i s připravenou pomocnou dřevěnou konstrukcí, (sloužící ke snadnému podepření), na zdivo. Zajištění tvarovky se provede obezděním a podepřením pomocnou dřevěnou konstrukcí. Po kontrole betonářské výztuže je možno přistoupit k postupné betonáži tvarovky ztraceného bednění.

Montáž na stavbě: Obloukový překlad TERMO (foto 1)
Montáž na stavbě: Obloukový překlad TERMO (foto 2)

V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140